Čipka i neophodne hlače

Iskra i sjaj u ovoj novitetnoj čipki prekrivaju se u paru s esencijalnim crnim hlačama
Čipka #193941, Cami #143132H, Hlače #143105H

Kompletna kolekcija od siječnja 2019

COMPANY WALL CERTIFICATE